Mọi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn; chỉ có khách hàng mới có thể truy cập vào tài khoản cá nhân của mình bằng tên đăng nhập và mật khẩu do khách hàng chọn.

Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau để thanh toán cho giao dịch đặt vé trên website 

Việc bạn sử dụng website này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thỏa thuận dưới đây. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng website.